Min families rejse gennem tiden

Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen

Snavevej 20, 5683 Haarby 


Notater:
Matrikel nr 10 i Snave

Adresse : Breddegrad: 55.2139846, Længdegrad: 10.02966790000005


Medie

Billeder
Snavevej 20, Snave (1949)
Snavevej 20, Snave (1949)
Damsbo, Niels, gårdejer - 1949 -
Person: Damsbo, Niels, gårdejer
Adresse: Danmark, Fyn, Snave
Ophav: Sylvest Jensen
År: 1949
Id: L3521_20a.tif

Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object78901
Snavevej 20, Snave (1936-38)
Snavevej 20, Snave (1936-38)
Damsbo, Niels, gårdejer - 1936/1938 -
Person: Damsbo, Niels, gårdejer
Adresse: Danmark, Fyn, Snave, Snavevej 20
Ophav: Sylvest Jensen
År: 1936/1938
Id: L0649_35.tif

Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object64696
Snavevej 20, Snave (1950)
Snavevej 20, Snave (1950)
Danbo, Niels - 1950 -
Person: Danbo, Niels
Adresse: Danmark, Fyn, Snave
Ophav: Odense Luftfoto
År: 1950
Id: OD00223_007.tif

Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object122517
Snavevej 20, Snave (1953)
Snavevej 20, Snave (1953)
Damsbo, Niels, gårdejer - 1953 -
Person: Damsbo, Niels, gårdejer
Adresse: Danmark, Fyn, Flemløsem, Snave
Ophav: Sylvest Jensen
År: 1953
Id: H03614_24.tif

Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object147830
Snavevej 20, Snave (1957)
Snavevej 20, Snave (1957)
Damsbo, Poul, gårdejer - 1957 -
Person: Damsbo, Poul, gårdejer
Adresse: Danmark, Fyn, Flemløse, Snave
Ophav: Sylvest Jensen
År: 1957
Id: H08950_019.tif

Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object124179
Parti fra Snave. Snavevej 20 til højre. Stuehuset blev bygget i 1906.
Parti fra Snave. Snavevej 20 til højre. Stuehuset blev bygget i 1906.
Snavevej 20 (År 1900). Blev revet ned i 1906, hvorefter nyt stuehus blev bygget.
Snavevej 20 (År 1900). Blev revet ned i 1906, hvorefter nyt stuehus blev bygget.
Brevkort: Parti fra Snave
Brevkort: Parti fra Snave
I billedets midte ses Snavevej 20.

På brevkortets bagside er et stempel:

Poul Damsbo
Ellevangen 29
5683 Haarby

Endvidere er noteret med kuglepen:
Aage Rasmussens gård / senere Kurt Rasmussen.
Niels Damsbos gård senere Poul Damsbo.
og til højre ligger den gamle købmandsbutik,
den blev revet ned 1930 og Snave Central bygget.
og i bygningen var der også Købmands-
butik, Edvard Nielsen, hans kone Ingrid
var Centralbestyrerinde.
Snavevej 20 - Luftfoto i farver
Snavevej 20 - Luftfoto i farver
Snavevej 20 - Luftfoto sort/hvid
Snavevej 20 - Luftfoto sort/hvid
Snavevej 20 - ved vintertid
Snavevej 20 - ved vintertid
Snavevej 20, farvebillede
Snavevej 20, farvebillede
7 personer opstillet foran Snavevej 20
7 personer opstillet foran Snavevej 20
Med stor sandsynlighed familien Damsbo
11 personer opstillet foran Snavevej 20
11 personer opstillet foran Snavevej 20
Sandsynligvis familien Damsbo
Snavevej 20. En flok heste. Oldenburgere.
Snavevej 20. En flok heste. Oldenburgere.
Om Snavevej 20 skrives i bogen "En tur gennem Snave, I Ord og Billeder - Fra 1900 til 2003" af Arne Bæk:

Der var 3 spand heste, 2-3 plage. Hestene var sorte Oldenburger. det var lidt lette heste, meget ensartet, det var et flot syn, når de 3 spand kørte i marken.
Sylvester Damsbo, med hest og vogn i Snave
Sylvester Damsbo, med hest og vogn i Snave
Med håndskift i album "Sylvester".
Billedet er taget i Snave. Til højre i billedet kan man se sprøjtehuset ved siden af gården på Snavevej 20.
Snavevej 20 (1909)
Snavevej 20 (1909)
'Snave og Omegn'
"Snave og Omegn"
Bagerst i midten ses gården Snavevej 20, med det nye stuehus. Så billedet er altså fra efter 1906.

Fortællinger
Matrikel nr 10 - Snave By - Dreslette 1810-1991
Matrikel nr 10 - Snave By - Dreslette 1810-1991
Matrikelkort gennem tiderne.
Om Snavevej 20, fra bogen 'En tur gennem Snave, I Ord og Billeder - Fra 1900 til 2003' af Arne Bæk
Om Snavevej 20, fra bogen "En tur gennem Snave, I Ord og Billeder - Fra 1900 til 2003" af Arne Bæk
Snavevej 20.

Peter Nielsen Damsbo overtog gården efter sine forældre, han frikøbte gården fra Skovsgårde i 1898.

Peter Nielsen købte i 1904 Knarreborggården, (i dag Snavevej nr. 40) på en tvangsauktion, han solgte noget af jorden fra til forskellige, og han beholdt selv 40 tdr. og lagde til Snavevej 20.

Knarreborggården var en firelænget gård. Efter at en stor del af jorden blev skilt fra, var der for mange bygninger til den jord, som hørte til nu, derfor besluttede Peter Nielsen at flytte den store bindingsværks lade fra Snavevej 40 til Snavevej 20, hvor den i dag ligger.

I 1906 blev der bygget et stuehus til Snavevej 20, indtil da var det den østre længe, der var beboelse. Efter det nye stuehus blev bygget, blev det gamle indrettet til vaskehus og karlekammer, det nye stuehus blev bygget langs med Snavevej.

I 1931 overtog Peter Nielsens søn Niels Damsbo gården, gårdens areal var på den tid ca. 70 tdr. land, foruden skov og eng.
Der var ca. 20 malkekøer med tilhørende ungkreatur, lidt svin og høns. Hvis man havde 40-50 høns og solgte æggene i brugsen en gang om ugen, så kunne man betale, hvad sådan en gård havde brug for på en uge i husholdningen.

Der var 3 spand heste, 2-3 plage. Hestene var sorte Oldenburger. det var lidt lette heste, meget ensartet, det var et flot syn, når de 3 spand kørte i marken.

På gården beskæftigede man i 1945: 3 karle samt en tjenestepige og en gift fodermester, fodermesteren boede i huset ved siden af, (Snavevej nr. 22.).

I 1955 overtog deres søn og svigerdatter, Poul og Edel Damsbo gården.

I 60´erne blev køerne sat ud, ungkvæget blev nogle år, blev dog sat ud 1974, dermed rejste også den sidste medhjælper. I 1993 blev gården solgt til Peter Bang Enemærkegård, han lagde jorden ind under sin gård, i dag er det et nedlagt landbrug med 3-4 tdr. land som Peter B. solgte til nuværende ejer, der driver en stor rideskole.

Ingen fundet.


Kontakt

Webmaster-meddelelse

Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!